Cele i Program Żłobka

Naszym głównym celem jest:

żłobek Ząbki

Rozwijanie w dzieciach umiejętności współdziałania i wzajemnego wspierania się podczas nauki i zabawy.

prywatny żłobek Ząbki

Zapewnienie bezpieczeństwa, ciepła i wszechstronnego rozwoju dziecka w warunkach bytowych maksymalnie zbliżonych do warunków domowych.

Projekty Tematyczne żłobek ząbki

Umożliwienie dzieciom rozwijania zainteresowań, podejmowania decyzji i poznawania konsekwencji dokonywanych wyborów.

prywatny żłobek Ząbki

Zapewnienie dzieciom równego dostępu do wszystkich zajęć.

prywatny żłobek Marki

Troska o zdrowe odżywianie, właściwą sylwetkę i sprawność fizyczną dzieci.

Kształtowanie w dzieciach prawidłowych postaw i zachowań.

Zapewnienie dzieciom możliwości doświadczania i eksperymentowania, poszukiwania odpowiedzi na zadawane pytania.

Program kładzie nacisk na rozwój twórczego i intelektualnego potencjału dziecka i opiera się na trzech głównych filarach:

1. Nauka poprzez zabawę i doświadczenia

żłobek ząbki- program

2. Kształtowanie umiejętności społecznych

cele żłobka

3. Wspomaganie w rozwijaniu uzdolnień